Sunday, Aug 31st

Last update01:41:58 AM GMT

 • Đại hội Cha Mẹ học sinh năm học 2014-2015
 • Tuyển sinh năm học 2014-2015
 • Chào mừng ngày tựu trường 07/7/2014
 • Chúc mừng học sinh Pétrus Ký đậu tốt nghiệp THPT 100%
 • LỄ TRI ÂN TRƯỞNG THÀNH CHO HS 12- 2013-2014
 • TUẦN SINH HOẠT NGOẠI KHÓA HỌC KỲ II
 • HAPPY NEW YEAR 2014
 • LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I - 2013-2014
 • CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
 • HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
 • SINH HOẠT NGOẠI KHÓA
 • Đại hội Công Đoàn cơ sở Trường TTH Pétrus Ký
 • Lễ Hội Khai Trường 2013-2014
 • Hội Nghị Cha Mẹ Học Sinh 2013-2014
 • Brochure 2013-2014
You are here Home